Prisliste Håndcolourert Digigraphie

Størrelse

Pris

BKH 5%

30x30

kr 3600,-

kr 180,-

30x40

kr 3800,-

kr 190,-

40x40

kr 4200,-

kr 210,-

40x50

kr 4600,-

kr 230,-

50x50

kr 5500,-

kr 275,-

50x60

kr 6000,-

kr 300,-

60x60

kr 6200,-

kr 310,-

60x70

kr 6700,-

kr 335,-

70x70

kr 7200,-

kr 360,-

70x80

kr 7800,-

kr 390,-

80x80

kr 8200,-

kr 410,-

80x90

kr 8500,-

kr 425,-

90x90

kr 8900,-

kr 445,-

90x100

kr 9200,-

kr 460,-

100x100

kr 9600,-

kr 480,-

BKH (Bildende kunstneres hjelpefond) skal ifølge loven kreve inn 5% av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge, med salgspris på over kr 2000,-

Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.

Oljemalerier


Samtlige av oljemaleriene blir presentert på separat eller kolektiv utstillinger. Etter dette blir de lagt ut på nettgalleriet. Maleriene er oppgitt med ytre mål uten ramme.


Vekker et maleri interesse og du ønsker mer innformasjon, privat visning eller pris på maleriet


Ta kontakt på


mail: bernt@snorreart.no

Kan nås fra 10 00-17 00

tlf: +4745503975

Ved Kjøp kan det benyttes vippsnr. 604618  eller faktura etter avtale


Angrerett


Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Send aldri varer i retur i postoppkrav.

Varer som skal lages spesielt for forbrukeren (tilvirkningskjøp)
Når varen lages spesielt for forbrukeren, er det vanlig 14 dagers angrerett, men slik at angrefristen senest går ut 3 måneder etter mottak av varen. Det kan avtales at produksjonen begynner før utløpet av angrefristen. Dette må avtales før kjøpet og etter at alle andre vesentlige opplysninger er gitt av selgeren, herunder også opplysninger om angreretten.

Benytter du angreretten i slike tilfeller, skal kjøperen dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer.

Reklamasjon
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av besvismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.


Retur/åpent kjøp
Du har åpent kjøp med full returrett innen 14 dager. Du får pengene igjen dersom du ikke ønsker å bytte varen i en ny. Ved bruk av angrerettloven er det kundens ansvar å dekke returporto.


Fyll ut angrerettskjema og ta kontakt ved Retur