VENDT MOT NORD

Om tekstene


Til hvert av Bernt Snorre Johansens bilder i denne boka har jeg skrevet en liten tekst. Dette er korte betraktninger og assosiasjoner jeg får av bildene, ikke noen utfyllende tolkninger.


Ser vi tekstene som en helhet, håper jeg at de også kan si litt om den landsdelen vi lever i, om naturen, om levemåten, historien, kulturen, menneskene og våre tanker om Nord-Norge. Det er nettopp dette Bernt Snorre Johansens billeduniovers i hovedsak dreier seg om.


Jeg håper at det jeg har skrevet kan åpne noen dører inn til bildene og vise en mulig vei inn til dem. Likevell er det du som betrakter kunsten som må finne dine egne tolkninger og opplevelser av den. Mine tekster er på ingen måte tenkt å være noen fasit. Vi er alle ulik, med våre forskjellige bakgrunner og erfaringer. Dette vil alltid gjøre at vi også vil få forskjellige opplevelser i møtet med kunsten.


Nyt bildene, slik jeg har gjort det!


-Helge Matland

MENNESKE OG NATUR BLIR ETT.  Av i utgangspunktet abstrakte former vokser den nordnorske naturen fram, og som et bilde på menneskets nærhet til og avhengighet av jorda vi har planta våre føtter i, blir mennesket en del

av denne naturen.


Maleri:  Bernt Snorre      Tekst:  Helge Matland